Disse 10 tips til hvordan man bør give feedback vil hurtigt hjælpe dig til at realisere det fulde potentiale både hos dig selv og dine medarbejdere.

Feedback, eller tilbagemelding, er et effektivt og afgørende værktøj for læring, trivsel og videre udvikling. Det er derfor ikke overraskende, at de fleste virksomheder og relationer har brug for mere af det. Med en kultur og arenaer for åben og hyppig feedback har man et optimalt udgangspunkt for at forbedre relationer og præstationer, både individuelt og kollektivt. Det er vigtigt at understrege, at både det at give og modtage feedback er et spørgsmål om træning, og vi har derfor samlet vores bedste tips til dig, så du kan give så effektiv feedback til dine medarbejdere som muligt.

Hvad er feedback?

Feedback er information, som en person får om en bestemt del af hans/hendes adfærd. For at feedback skal være effektivt, bør den ikke leveres alene – det betaler sig at kombinere feedback med en konsekvens, som f.eks. positiv forstærkning eller ros. Uden en konsekvens vil sandsynligheden for at feedbacken huskes være mindre.

”Det er få organisationer i dag, som giver nok feedback, og hvis de giver feedback er det oftest kun information. Information eller data er ikke feedback – fordi det ikke fortæller noget om hvilken adfærd der skal ændres”.

Mangel på feedback er en af årsagerne til, at der er variationer i adfærd og præstationer blandt medarbejderne i virksomheden. Uden indsigt i eller forståelse for hvordan man præsterer, er det vanskeligt at forbedre præstationen næste gang. Ved at sætte klare mål for den enkelte medarbejders præstation bliver det lettere at måle og dermed se hvordan ændring i adfærden påvirker præstationen.

10 tips til hvordan du kan give effektiv feedback

  1. Giv specifik ”hvordan-information”
  2. Giv feedback på adfærd som personen kan kontrollere
  3. Giv umiddelbar feedback
  4. Giv individuel feedback
  5. Opmuntre til egenkontrol af adfærd
  6. Hvis ikke egenkontrol er mulig, bør feedbacken samles og afleveres af lederen
  7. Fokuser på forbedring
  8. Gør feedbacken forståelig
  9. Visualisér feedback
  10. Feedback bør være en lejlighed til forstærkning

Effektiv feedback er en essentiel del af Maze-metoden.

Hvad er forstærkning?

Når man sætter feedback i system bør ros bruges til at forstærke en aktivitet/respons/adfærd. I dette tilfælde bliver ros brugt som en positiv forstærkning fordi man ønsker mere af den aktuelle respons eller adfærd, som man roser. I modsat ende kan feedback bruges til at fremme en negativ forstærkning, fordi man ønsker mindre af en respons eller aktivitet, som ikke hjælper medarbejderen til at nå sine mål.

Åben og hyppig

Åben og hyppig kommunikation er nødvendig når et team eller enkeltindivider skal fungere optimalt. På samme måde er det vigtigt for ledere at modtage feedback, så de også kan udføre et godt job. Effektiv feedback har både fordele for den som giver og modtager, og for hele organisationen.

Feedback er et vigtigt element for at kunne lære, og på mange arbejdsplader er der stor mangel på præstationsfeedback. Ved brug af effektiv feedback vil det være et væsentligt ledelsesværktøj og føre til adfærdsændringer hos medarbejderne – og dig selv.

Her kan du se hvordan Telia har forbedret sin præstation ved hjælp af umiddelbar og effektiv feedback.

KilderJohn Hattie and Helen Timperley: Review of Educational Research: The Power of Feedback

Full Circle Feedback: The Importance of Feedback

Daniels, A. C., & Daniels, J. E. (2006). Consequences that increase begavior: positive and negative reinforcers. In G. Snyder (Ed.), Performance management (Vol. 4). Atlanta, GA: Performance Management Publication.