En analyse af 138 studier om adfærdsændring for målopnåelse tydeliggør, hvor vigtig selvovervågning er. Dette er forskningsresultaterne, som kan hjælpe dig og dine medarbejdere til mere effektiv selvovervågning – og dermed hjælpe din virksomhed til at nå de fastlagte mål.

Analysechef i Maze, Tom Endresplass, holder sig opdateret om relevant forskning for kontinuerligt at finde de bedste løsninger til kunderne hos Maze. En af disse var metaanalysen “Does Monitoring Goal Progress Promote Goal Attainment?”, som også postdoktorstipendiat fra Institut for kommunikation og kultur ved BI, Ide Kathrine Birkeland, kender godt. Sammen forklarer de insights i analysen, og hvordan disse kan hjælpe din virksomhed til at nå målene.

De fleste gør det af sig selv, men det er ikke nok

– Det største og vigtigste fund, forskerne gjorde efter at have analyseret 138 forskellige studier, var, at de allerfleste mennesker automatisk starter en vis selvovervågning når de sætter sig et mål, forklarer Ide Kathrine Birkeland fra BI.

Det betyder, at de af sig selv begynder at overvåge sin egen adfærd eller resultater, når de prøver at gennemføre en ændring. Dette er dog ikke en garanti for, at du når målet, fortsætter Birkeland.

– Analysen gjorde det tydeligt, at hyppigheden af selvovervågning, altså hvor ofte individet så på resultater, var relevant. Jo oftere selvovervågningen fandt sted, jo større sandsynlighed var der for, at individet ville nå sit mål.

At hyppighed er essentielt, er noget, Tom Endresplass, analysechef i Maze, kender godt til. Han trækker et friskt eksempel frem, hvor en af Maze’ kunder valgte at opjustere ledertilbagemeldinger fra én gang årligt til én gang om måneden.

– Effekten har været enorm. Der er ingen tvivl om, at hyppighed påvirker effekten af selvovervågning, for eksempel når man bruger feedback som et måleværktøj, forklarer Endresplass.

I tillæg har Maze lagt stor vægt på mulighederne for direkte feedback. Ved at spørge til kundernes oplevelser lige efter butiksbesøget, og kontinuerligt sende denne information til den aktuelle butik, har de ansatte mulighed for at forbedre præstationen allerede ved næste kundeinteraktion. Denne form for feedback øger også muligheden for hyppig selvovervågning, helt i tråd med metaanalysens indsigter.

Visualisering er afgørende

Metaanalysen kom frem til, at selvovervågning havde større effekt, hvis resultaterne blev dokumenteret. Det var lettere for forskningsobjekterne at gennemføre de nødvendige adfærdsændringer i de tilfælde, hvor de f.eks. skrev logbog om erfaringer og fremskridt, end i de tilfælde, hvor personen kun så på resultatet uden at have nogen form for registreringer. Visualisering af udviklingen var effektiv til at skubbe yderligere på adfærdsændringerne.

– Vi er helt klar over, at visualisering af information er essentiel, og af samme årsag har Maze-systemet en række muligheder for at skræddersy visninger til hver virksomhed og hver ansat, tilføjer Endresplass.

Et andet punkt, som er vigtigt i Maze-metoden, er hvem, som modtager tilbagemeldingerne. Endresplass forklarer, at det ikke altid er i tråd med det, kæde- og butiksledelsen forestiller sig.

– For mange ledere kan det virke unaturligt at lade sine medarbejdere få feedback direkte. Dette er derimod hele essensen i SELVovervågning, nemlig at de, som kan påvirke resultatet ved at ændre adfærd, skal have de tilbagemeldinger, som gælder den aktuelle adfærd.

Det handler om ansvarliggørelse af den enkeltes adfærd

– For at nå et mål, må man ændre adfærd og vaner. Det kan være vanskeligt, og det er her selvovervågning kommer ind, siger Birkeland, og fortsætter:

– Selvovervågning handler om at gøre hvert enkelt individ ansvarlig for sin adfærd i ændringsprocessen. Det handler simpelthen om ansvarliggørelse af vejen mod målet.

– Hvis målet for eksempel er højere kundetilfredshed i din virksomhed, er det vigtigt at måle netop kundetilfredsheden ofte. På den måde kan man se, om de konkrete tiltag, man gennemfører, bringer dig nærmere målet, siger Birkeland.

Herudover er det vigtigt at opfordre de ansatte til at have et bevidst forhold til den adfærd, som giver kunderne en bedre oplevelse. Noget af det, som kan gøre selvovervågning effektivt, er, at hvert individ stiller sig selv spørgsmål som ”hvilke alternativer har jeg i de situationer som påvirker kundetilfredshed?” og ”er kundetilfredsheden blevet bedre, efter at jeg er begyndt på den og den adfærd?” når resultaterne bliver vist.

– Dette er selve kernen i Maze-metoden. Medarbejderne skal vide, hvilken adfærd de skal ændre for at nå konkrete mål. Med udgangspunkt i bedste praksis, rollemodeller og læring hjælper vi virksomheder til at ansvarliggøre hver ansat i de afgørende situationer, siger Endresplass afslutningsvis.