Case: DanBolig

danbolig spørger kunderne for at kvalitetssikre kundeoplevelsen og øge salget