Siden november 2016 har alle medarbejdere og afdelingsledere i Anton Sport fået Maze-systemet via app på mobil. Det er en service i konstant udvikling for at passe til morgendagens arbejdsrytme.

 

– Medarbejderne benytter app’en til at læse egne kundetilbagemeldinger og til at tjekke egen ambassadørgrad i forhold til butikkens totale score, forklarer Ida Andberg, ansvarlig for oplæring og bedste praksis i Anton Sport.

Hun fortæller, at mange medarbejdere benytter app’en til at læse kundefeedback, når det bedst passer dem, for eksempel på vej hjem fra arbejde.  Fleksibilitet som app’en tilbyder gør det lettere for alle at holde laserfokus hele tiden. Hun tilføjer:

”App’en hjælper os med at sætte fokus på, hvordan den enkelte medarbejders præstationer påvirker den totale kundeoplevelse i hver butik og i hele kæden.”

Daglig leder af IT-afdelingen i Maze, Svein Aasheim, fortæller, at netop dette var en af tankerne bag app-udviklingen.

– Vi oplever, at de fleste i frontlinjen ikke har en skærm foran sig store dele af dagen.  Det er derfor nødvendigt at tilbyde systemet på de platforme, som bruges – nemlig mobilen alle har i lommen. Det gør det muligt for medarbejderne straks at se kundernes feedback og forbedre indsatsen allerede ved næste kundekontakt.

 

Funktionerne er tilpasset kundens behov

App’en giver hver enkelt medarbejder mulighed for at logge ind på egen brugerkonto og få overblik over for eksempel feedback fra kunder, butikschef eller andre kollegaer. App’ens funktioner er et resultat af et tæt samarbejde mellem Mazes udviklingsteam og Anton Sport. Andberg forklarer, at hun oplever samarbejdet som frugtbart;

”Vi er med til at påvirke og tilpasse løsningerne, så de er skræddersyet til vores behov og løbende nye udfordringer. Det gør, at vi føler os meget værdsat som kunde!”

Andberg fortæller, at medarbejderne i Anton Sport sætter stor pris på arkivfunktionen. Det gør det muligt for medarbejderen at bladre rundt i tidligere kommentarer og feedback og er nyttig for at kunne se på den enkeltes præstationsudvikling.

– I tillæg gør funktionen det muligt for den enkelte at sammenligne egne præstationer i forhold til butikken og kæden. Der er noget vores medarbejdere bruger meget, fortsætter Andberg.

Aasheim fortæller, at det er en hårfin balance mellem for mange og for få funktioner.

– App’en skal være brugervenlig og let forståelig. Den skal indeholde akkurat det, du behøver af informationer, og ikke for mange. Ellers bliver den vanskeligere at bruge og mindre overskuelig. Et tæt samarbejde med kunden er helt nødvendigt for at finde denne balance, siger Aasheim.

 

Kontinuerlig udvikling

Selv om app’en allerede er i brug, er udviklingsprocessen ikke stoppet. Andberg har ambitioner om at være med til at videreudvikle indholdet nok til, at Anton Sport-medarbejderne i fremtiden vil opsøge app’en i højere grad i fritiden for at forberede sig til næste vagt.

– Dette er noget, vi arbejder med i dag og forventer at udvikle i fremtidige opdateringer af app’en, siger Andberg.

Den kontinuerlige udvikling er noget Maze lægger stor vægt på. Gennem test og feedback fra kunder som Anton Sport bliver app’en til stadighed forbedret.

På sigt ønsker Aasheim at udvikle en mere standardiseret løsning til kunder, som ønsker Maze-systemet på mobil.  Men muligheden for at tilpasse indholdet til hver kunde vil altid være til stede.

– Vi tager altid udgangspunkt i kundens valgte KPI’er, når vi sammensætter, hvilke funktioner app’en skal indeholde. På den måde vil vore kunder altid få en app-tjeneste, som passer til deres behov, afslutter daglig leder af IT-afdelingen i Maze.

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak om hvordan, vi kan hjælpe din virksomhed.

Hvordan kan du øge succesraten i lederudviklingen? En omfattende undersøgelse viser hvilke otte tiltag, som øger sandsynligheden dramatisk for større effekt af din lederudvikling.

 

At ledelse og lederudvikling ikke altid er helt enkelt at få til at lykkes, kan mange skrive under på. I lyset af dette har den amerikanske lederpublikation McKinsey Quarterly spurgt, hvilke tiltag, 510 ledere over hele verden mener, er mest effektive til at få mest muligt ud af lederudviklingen.

Resultatet af undersøgelsen viser, at det i praksis er mere end 50 forskellige tiltag, som bør gennemføres for at få størst mulig effekt af et lederudviklingsprogram. Men fortvivl ikke, der er nogle typer tiltag, som giver meget større effekt end andre og fungerer som en multiplikator for god effekt.

Det viser sig, at for at løfte succesraten i lederudvikling til 80% må man gennemføre over 40 tiltag, og for at øge succesraten til 30% må man gennemføre mere end 25 tiltag (dvs. halvdelen).

”Det, som alligevel gør valget af tiltag enkelt, er, at der er nogle få tiltag, som er betydeligt vigtigere end alle andre. Disse tiltag har en formidabel multiplikator-effekt!”

 Top 8 tiltag med stor multiplikatoreffekt:

  1. Fokus på den lederadfærd, som er mest kritisk for præstationerne X 8,1
  2. Sikre, at lederprogrammet dækker alle i hele organisationen X 6,9
  3. Sikre, at programmet omfatter alle lederniveauer X 6,4
  4. Opmuntre individer til at træne i ny adfærd for at blive bedre ledere X 6,1
  5. Revurdere, hvordan man udvikler lederfærdigheder X 5,9
  6. Udvikle formelle HR systemer for at forstærke ledermodellen X 5,6
  7. Have beskrevet bedste praksis/rollemodeller for god ledelse (f.eks. coaching) x 4,9
  8. Knytte indhold til projekter, som udfordrer deltagerne; anvende læring i en ny ramme X 4,6
     Kilde: Feser, C., Nielsen, N. & Rennie, M. (2017) McKinsey Quarterly: What´s missing in leadership development?

 

At se de konkrete tiltag opsummeret på en liste kan få lederudvikling til at virke påfaldende enkelt, men vi i Maze ved, at mange virksomheder slider med at få fuld effekt af deres lederudviklingsprogram.

”God ledelse bør jo lede til noget og give et målbart resultat i form af konkret forbedre KPI.”

For vores vedkommende var der få overraskelser på McKinseys liste. Fokus på konkret adfærd, inkludering af hele organisationen, bedste praksis og store mængder træning er noget, vi ved, fungerer, og derfor er disse tiltag grundpiller i Maze-metoden.

Vi tager udgangspunkt i, hvad de bedste gør (bedste praksis ledelse) i forhold til en valgt KPI med for eksempel fokus på kunder, medarbejdere eller gennemførelse af processer. Det handler om konkrete ledelsesaktiviteter, som kan kopieres af alle, og som er målbare. Ved brug af statistiske metoder identificerer vi hvilke, af mange forskellige aktiviteter, der faktuelt giver størst effekt.

Disse aktiviteter sætter vi laserfokus på og følger op over tid med system-støtte. Hele organisationen er med, og der følges op på alle niveauer i organisationen. Et vigtigt virkemiddel er derfor feedback på den ledelse, der udføres, på alle niveauer.

I opfølgningen vil lederen også træne i ny adfærd for at blive en bedre leder, gennem forpligtende opfølgning mod sin egen leder. Systemstøtten sikrer kontinuitet og understøttes af egne træningsvalg og ”gamification”. Sammen med kunderne skaber vi en social ramme for gode træningsarenaer.

”Vi arbejder helt konkret med at forbedre en valgt KPI, uanset hvilken KPI og hvor i værdikæden vi befinder os.”

Vil du have mere du af din lederudvikling? Kontakt os i dag for en uforpligtende snak om hvordan, vi kan hjælpe din virksomhed.