Når du skal lede dine medarbejdere til ændret adfærd, er det vigtigt at forstå de sociale mekanismer der opstår, når mennesker er i grupper. En væsentlig gruppe-mekanisme er konformitet, som kan hjælpe med at forbedre præstationerne på de udvalgte fokusområder.

Konformitet opstår i alle grupper i varierende grad, men for at udnytte det positivt i din virksomhed, må du først forstå hvad konformitet er, og hvordan det opstår.

Hvad er konformitet?

Mennesker kan godt lide at betragte sig selv som selvstændige individer, men faktum er, at vi drives mod at ”passe ind”, og at gøre det som vi tror, at andre forventer, at vi skal gøre. Individer opfører sig i tråd med gældende normer i bestemte grupper som f.eks. på arbejdspladsen. Vi ændrer adfærd, så vi fremstår som ”normale” for de andre i gruppen.

Konformitet kan også defineres som at give efter for gruppepres. Mennesket har et stærkt behov for at høre til i en gruppe, og at samværet med en gruppe vil signalere at ”jeg er lige som dem og følger deres regler”. Det viser konformitet, og gør dig forudsigelig for de andre i gruppen. Konformitet kan faktisk også opstå når mennesker er alene, fordi vi følger normer selv om ingen andre er tilstede.

Formålet med konformitet er ofte harmoni, og at undgå det ubehag man kan føle, når man skiller sig ud fra resten. At høre til en gruppe er en af de mest grundlæggende menneskelige behov og selv det mest selvstændige og autonome menneske kan give efter for behovet for passe ind. Konformitet opstår instinktivt i os, og har siden tidernes morgen sørget for at vi mennesker accepteres og accepterer hinanden i gruppen. Uden denne mekanisme havde mennesket ikke klaret sig, da vi fra fødslen er helt afhængig af andre for at overleve.

”De fleste frygter at blive afvist”

Konformitet betyder at man tilpasser sin adfærd eller sin holdning udfra det der synes socialt acceptabelt i gruppen. Selv om mange mennesker forestiller sig, at de er unikke individer, er de fleste menneskers handlinger baseret på samfundsmæssige regler størsteparten af tiden. Konformitet kan være enkle ting som at stoppe for rødt lys eller at voksne går på arbejde. Uden den slags normer ville samfundet bryde sammen.

Hvordan kan du bruge konformitet til at forbedre præstationerne på dine fokusområder

Ved bevidst at tage kontrol over og udnytte konformitet, kan man sikre at hele medarbejdergruppen har fokus på at ændre adfærd for at forbedre præstationerne på et ønsket område. En konsekvent ledelse, som er klar og tydelig på hvad der er virksomhedens fokusområder og mål, og på hvad der forventes af hver enkel, er en særdeles effektiv strategi i arbejdet med resultatforbedringer og ændringsprocesser. Tydelig fokus på bedste praksis og på de mål den enkelte sætter sig påvirker gruppen.

I en detailhandelsvirksomhed kan et fokusområde f.eks. være at gennemføre en endnu bedre behovsafdækning i butikken.

Step 1: Afhold faste møder hvor der tales om fokusområdet, hver gang

”Min leders fokus er mit fokus”

Gennem social kontrol i form af faste møder med fast indhold, kan du udnytte og bruge konformitet til din fordel. Disse møder kan ske på mange måder, både med formelle og uformelle rammer. For nogle virksomheder kan det ugentlige mandagsmøde være en effektiv arena for at tale om fokusområderne, mens det for andre kan være at tage en snak på gulvet, når dagens første skift er over. Formålet med møderne er først og fremmest at sikre kontinuitet og frekvens – for det er et faktum, at det der snakkes om og diskuteres jævnligt, takket være konformitet, vil etablere sig som et fokusområde for hele gruppen.

I vores eksempel med en detailkæde vil step 1 indebære at lederen afholder faste møder, hvor den seneste uges resultater på fokusområdet behovsafdækning præsenteres sammen med en præcisering af hvilke handlinger/adfærdsændringer, som giver de bedste resultater på området.

Step 2: Lad rollemodellerne fortælle om deres arbejdsmetoder

”Mine dygtigste kollegaers fokus er mit fokus”

Gentagende budskaber om fokusområderne er første skridt, når du vil bruge konformitet som et effektivt værktøj, men det er vigtigt at møderne ikke bare består af ledermonologer. Særligt effektfuldt er det hvis rollemodellerne, altså de som anses for de dygtigste i gruppen indenfor det pågældende fokusområde, fortæller hvordan de arbejder med bedste praksis for at nå deres mål. Takket være konformitet bliver det naturligt for de øvrige at forsøge at gøre det samme.

I eksemplet med detailkæden vil lederen vise resultaterne for de dygtigste i gruppen, og spørge om de kan fortælle, hvordan de har arbejdet den sidste uge for at skabe den markante forbedring i behovsafdækningen.

Step 3: Bordet rundt

”Det alle i gruppen snakker om, inklusiv mig selv, er mit fokus”

For at bruge konformitet aktivt i arbejdet med at forbedre præstationerne på de enkelte fokusområder, er det allermest effektivt at få hele gruppen til at snakke. Ved at tage en ”bordet rundt”, så alle skal fortælle om deres præstationer, og hvordan de arbejder med at forbedre dem, bliver den konforme opfattelse af bedste praksis i forhold til fokusområderne komplet.

Konformitet vil i mange tilfælde drive alle ansatte til at implementere bedste praksis aktivt i den daglige drift, for at have noget positivt at byde ind med på næste møde.

I eksemplet med detailkæden, vil den seneste uges præstationer på behovsafdækningen bliver præsenteret, og alle tilstede skal fortælle, hvordan de har arbejdet med bedste praksis og adfærdsændringer for at prøve at forbedre præstationsniveauet.

Vær bevidst om konformitet

Specielt i situationer hvor virksomheden er under forandring, og der opstår usikkerhed, er konformitet en faktor det er nødvendigt at have kontrol over. Konformitet vil altid eksistere, men tager du ikke kontrol over den, er der andre uformelle og ukontrollerbare influenter der gør det. Og de kan i værste fald modarbejde dig i dit arbejde med at indarbejde bedste praksis og skabe præstationsforbedringer.