Sæt fokus på at få dine medarbejdere til at føle sig værdsatte og få en række positive effekter i tilgift: motiverede medarbejdere, højere præstationer, lavere sygefravær og bedre resultater for hele virksomheden.

I mange brancher bliver det stadig sværere at finde kvalificeret arbejdskraft, og virksomhederne bliver stadig mere afhængige af at kunne få medarbejderne til aktivt at anbefale arbejdspladsen til deres dygtige venner.

– Vi kan konstatere at medarbejdere, som føler sig værdsat er mere tilfredse og præsterer bedre, fortæller seniorpartner i Maze, Gøril Wold Wægger. Hun har lang erfaring med blandt andet ledertræning inden for en række forskellige brancher.

Dette stemmer godt med findings i en undersøgelse gennemført af American Psychological Association, hvor 1.714 amerikanere blev spurgt i hvor høj grad de følte sig værdsat af arbejdsgiveren og hvordan dette påvirkede andre trivsels- og præstationsfaktorer. Undersøgelsen dokumenterede, at medarbejdere, der følte sig værdsat, i højere grad gav udtryk for god fysisk og mental form og for højere grad af engagement, tilfredshed og motivation sammenlignet med dem som ikke følte sig tilstrækkeligt værdsat.

Lavere sygefravær, mere selvstændighed og bedre trivsel

Wold Wægger forklarer, at oplevelsen af, at værdsatte medarbejdere præsterer bedre end andre, på et banalt niveau handler om, at glade og tilfredse medarbejdere smitter positivt af på kunder, noget som ofte fører til øget salg. Hun fortæller videre, at der findes positive effekter ud over dette.

– Vi ser, at sygefraværet falder, samtidig med at følelsen af selvstændighed i jobbet og andre trivselsfaktorer øges hos medarbejdere, som føler, at de bliver lagt mærke til og sat pris på.  

Effekten er tydelig, men i hjertet af Maze-metoden er det spørgsmålet, hvordan man får sine medarbejdere til at føle sig værdsatte, det handler om.

– For Maze er det vigtigt at identificere driverne bag, det vil sige, hvilke faktorer som gør, at medarbejderne føler, at de er en værdifuld ressource for deres arbejdsplads. Dette varierer lidt afhængigt af branche og type virksomhed, men ét fællestræk er tydeligt: det handler om, hvilken rolle lederen har, og hvad lederne gør.

Med udgangspunkt i sin lange erfaring har Wold Wægger samlet tre råd til ledere, der ønsker at vise deres medarbejdere, at de er vigtige for virksomheden.

1. Kortlæg den aktuelle situation, og bevidstgør lederne

Det første, en virksomhed bør gøre, er at kortlægge situationen. Føler de ansatte, at der bliver lagt mærke til det arbejde, de udfører? Er lederne gode til at give tilbagemeldinger? Får medarbejderne feedback, så ofte som de ønsker?

Det er spørgsmål, som ledelsen kan drage stor nytte af at stille, og relativt enkle medarbejder- og lederundersøgelser kan hurtigt give mange svar, som danner udgangspunkt for den videre proces.

En anden vigtig pointe med at kortlægge situationen er, at det tvinger lederne til at blive bevidste om egen adfærd. Måske er de ikke helt så tydelige i tilbagemeldingerne, som de selv tror, eller måske ønsker medarbejderne feedback på helt andre områder, end det lederen giver. Det første skridt i alle forandringsprocesser vil altid være at bevidstgøre de personer, der kan påvirke målet ved at ændre adfærd.

I dette tilfælde vil det være lederne, som gennem kortlægningen vil få helt konkrete svar på, om de bidrager til at få medarbejderne til at føle sig sete.

2. Giv personlig, lærende feedback

Vi kan se, at feedback er den mest effektive måde at få medarbejderne til at føle sig værdsætte på, men det afhænger af, hvilken slags tilbagemelding der gives, og hvordan den bliver afleveret.

– Vi oplever stadig at lederens evner og mulighed for at give tilbagemeldinger til sine medarbejdere er en af de største udfordringer, dagens ledere står overfor.

Følelsen af at blive set som et individ på arbejdspladsen handler i høj grad om lederens evne til at give lærende feedback til hver enkelt. Vær specifik med hvilken handling eller adfærd som var god, og gør feedbacken personlig. Generelle tilbagemeldinger til hele gruppen, i form af ”godt arbejde på projektet alle sammen!” føles upersonligt og bidrager ikke til, at den enkelte føler sig som en vigtig ressource. Sæt tid af til give ros til den enkelte medarbejder med fokus på den konkrete positive adfærd. Dette gør, at medarbejderen føler sig set som individ, og bidrager samtidigt positivt ved, at du kan rose adfærden, der hjælper virksomheden til at nå sine mål.

Personlig ros er noget, som burde gøres ofte og regelmæssigt, og det holder ikke med én omgang komplimenter for at få medarbejderne til at føle sig værdsatte. Som leder bør du hele tiden have et bevidst forhold til værdien af positiv forstærkning, og regelmæssig levering af feedback vil definitivt gøre dig dygtigere. Øvelse gør mester!

3. Afklar arbejdsopgaver, arbejdsfordeling og forventninger

En anden vigtig driver til at få medarbejderne til at føle sig værdifulde for virksomheden er muligheden for at arbejde selvstændigt. Ved at have tydelige afklarede arbejdsopgaver og være tydelig om, hvad der forventes af den enkelte medarbejder, giver man medarbejderen mulighed for at gennemføre sine arbejdsopgaver uden at måtte ”genere” sin leder hver dag. I tillæg øger det ansvarsfølelsen hos den ansatte, som får større motivation til at gøre sit bedste på jobbet.

Vi kan desuden se, at tydelige arbejdsopgaver har stor indflydelse på sygefraværet. Mange oplever at det er vanskeligt at blive hjemme længere end højest nødvendigt hvis man ved at ens arbejdsopgaver bliver skubbet over på en kollega. Noget som kan bidrage til en markant reduktion i sygefraværet.

For lederens del gør en tydelig arbejdsfordeling det enklere at give personlig og specifik feedback, fordi lederen har overblik over hvem der til enhver tid har ansvaret for hvad. F.eks. i en detailvirksomhed er det meget enklere for lederen at sige ”varerne på lageret blev stablet rigtigt hurtigt og effektivt i dag” til den medarbejder, der har ansvaret for opfyldning af lageret.

Laserfokus løftede ambassadørgraden med 15% 

Wold Wægger oplever gode resultater på kort tid, når en kæde vælger at sætte fokus på at få sine medarbejdere til at føle sig værdsatte. Et eksempel hun trækker frem, gælder en stor kunde, som fik en spand koldt vand i hovedet efter første runde med medarbejderundersøgelser.

– Da Maze kom ind i billedet, scorede kunden lavt på ambassadørgraden blandt sine medarbejdere. Det viste sig, at mange af lederne ikke var så dygtige til at give tilbagemeldinger, som de selv troede.

Maze igangsatte flere tiltag for hele virksomheden, blandt andet laserfokus på feedback og feedbacktræning for lederne. Noget som havde markant effekt i løbet af bare et år.

– Ambassadørgraden blev løftet med hele 15 procent i løbet af det første år. Dette viser nok en gang, at fokus og træning kan gøre en kæmpe forskel og på kort tid, afslutter Wold Wægger.